Mühendislik ve proje yönetimi hizmetleri vermek üzere kurulmuş olan ENM'nin başlıca faaliyet alanları aşağıda listelenmiştir :

 • Proje Yönetimi
 • Otoyollar, karayolları, kent için ve kent dışı yol ulaşım sistemleri
 • Demiryolları, kent içi toplu taşıma sistemleri (Metro ve Hafif Raylı Sistemler)
 • Tüneller
 • Kıyı ve liman yapıları
 • Özel Binalar (hastane, fabrika, otel vb.), toplu konut sistemleri
 • Su temini altyapı projeleri
 • Her çeşit atık su ve katı atık arıtma tesisi 
 • Elektro-mekanik tesisler
 • Kesif, metraj ve kesin hesap mühendislik hizmetleri

Yukarıda verilen uzmanlık alanlarında aşağıdaki hizmetler verilmektedir : 

 • Orta Gerilim - Alçak Gerilim Güç Temini dağıtım ve ölçümü
 • Trafo - Jeneratör Tesisatı
 • Topraklama Tesisatı
 • Yıldırımdan Korunma Tesisatı
 • Aydınlatma Tesisatı (Genel, Acil, Özel ve Çevre)
 • Telefon Tesisatı
 • Data Tesisatı
 • Televizyon SMATV Tesisatı
 • Müzik Yayın ve Anons Sistemleri Tesisatı
 • Yangın Algılama ve İhbar Sistemi Tesisatı
 • Kesintisiz Güç Kaynağı Tesisatı
 • Kapalı Devre CCTV Tesisatı
 • Kartlı Giriş Sistemi Tesisatı
 • Güvenlik Sistemi Tesisatı
 • Bina Otomasyon Sistemleri Tesisatı